Škola i zabava

1. Kombinacija obrazovanja, zabave i sporta na otvorenom, preživljavanje, avantura i ekspedicija.2. Kombinacija teorije i praktičnih aktivnosti. Praksa je naša najvažnija zadaća.3. Uvijek postoji direktno učešće svakog djeteta.Škola Škola Škola