Motivacija, Team Building

Adventure team Babanovac

Zamislite da se sa kolegama s posla igrate, da zajedno dugo šetate po prirodi pokušavajući da se orjentišete bez kompasa, spuštate se konopcima niz stijenu pomažući jedni drugima, a zatim prelazite planinsku rječicu preko oborenog balvana, balansirajući i rizikujući da upadnete u vodu.Ili da pokušate da se družite sa ljudima sa planine upoznajući život i rad ovčara, ili čak da se okušate u pravljenju sira ili muži ovaca.

Možda bi ipak timski vozili bicikl i pokušali naći neki novi izvor , ili novu stazu. Možda će vam biti jasno otkud vi u avanturističkim pričama, karakterističnim za snove, ali gotovo je nevjerovatno da se sa vama u priči nađu vase kolege s posla ? Priznajemo, pokušavamo da vas uvedemo u nešto daleko od stresne svakodnevice , što može da dovede do veće efiksnosti i kvalitete u privatnom i poslovnom životu. U razvijenom poslovnom svijetu pokazalo se da su ovakve aktivnosti poslovno veoma efikasne. Cijela ova priča u svjetskoj ekonomskoj praksi prevedena je pod naziv Team Building (izgradjivanje tima) i vodeće kompanije u SAD intenzivno su počele da ga provode jos 80-tih godina.

"Team Building" je skup edukativno-rekreativnih aktivnosti čija je svrha stvaranje pozitivnog, pouzdanog i efikasnog tima. Koncepcija programa "Team Building" podrazumijeva snalaženje u novom okruženju, daleko od radnog mjesta i sigurnosti civilizacije. Članovi treba da se snađu u novoj situaciji i zajedno pronađu i riješe probleme. Radi opuštenosti najčešće se ove igre organizuju u prirodi , ali neke od njih mogu da se izvode i u zatvorenom prostoru.

Svrha "Team Buildinga" je razvoj poželjnih karakteristika pojedinca ili tima, smanjenje nakupljenog stresa, poboljšanje komunikacije među zaposlenim, upravljanje konfliktnim situacijama , jačanje timskog duha i samopouzdanja, preuzimanje rizika i odgovornosti, planiranje i upravljanje promjenama, donošenje odluka, kreativno rješavanje problema. Nakon jednodnevnog ili dvodnevnog "Team Buildinga", zaposleni će pomagati jedni drugima pri pronalaženju rješenja, odnosno djelovat će kao dobro povezan ili koordiniran tim.

Istraživanja su pokazala da je nedostatak podrške menadžmenta prvi na listi razloga za neuspjeh izgradnje tima, što se logično nameće kao glavni problem i u našoj poslovnoj klimi. Međutim, svjetska praksa pokazuje da menadžment velikih i malih preduzeća na svim nivoima, treba otvoreno i aktivno da podržava rad timova, vjerujući u uspjeh, a jedan od najbitnijih segmenata povećanja šansi za njegovo ostvarenje trenutno u svijetu jeste "Team Building".


Ključ uspjeha

Ponuda za kompanije, firme, organizacije...

Za zaposlene i menadžere:

5 etapa, 2 različite opcije Avantura ( kombinovane aktivnosti), vođenje, samopouzdanje, "team-building", ekstremni sportovi od 2 do 4 dana.

Etape su organizirane na veoma fleksibilan način i mogu se mijenjati prema željama klijenta ; ciljevi i sadržaj (rješavanje problema, komunikacija), kombinacija zabave i posla. Različiti nivoi kompleksnosti svakog od zadataka. Nudimo i "catering".

Ostale usluge:

. Mogućnost uvođenja zadataka i aktivnosti koje klijent predloži ( "oluja mozga" )
. Sastanci i prezentacije
. Profesionalni savjeti koji su vezani za avanture i putovanja.
. Organizovanje "Extreme Adventure" odmora
. Tehnička i materijalna podrška
. Mi sarađujemo sa našim klijentima s ciljem ostvarenja njihovih ciljeva.